Praktijk informatie


Met onze missie geven wij aan waar wij voor staan, wie wij zijn, wat onze waarden zijn en hoe wij met onze patiënten en medewerkers om willen gaan. Onze visie geeft aan wat we de komende 5 jaar willen bereiken. In deze uitwerking komen onze aandachtsgebieden naar voren en welke ontwikkelingen wij tot stand willen brengen om een goede zorg te blijven leveren.

 

Binnen Fysiotherapie Veendam staat de volgende missie centraal:

 

Onze missie "Wat willen wij bereiken?"

 

Wij zijn een eerstelijns praktijk voor fysiotherapie. Wij zijn gekenmerkt door het aanbieden van optimale patiëntenzorg in de zin van preventie, curatieve zorg en re-integratie. Fysiotherapie Veendam biedt zorg aan in een persoonlijke sfeer waarbij alle therapeuten bijgeschoold zijn. In overleg met de patiënt kijken wij naar de beste behandeling en begeleiding voor uw klacht. Eventueel gaat dit gepaard in een samenwerking met collega therapeuten, de huisarts of een specialist. Alle praktijken bieden een omgeving waarin de patiënt zich prettig voelt en actief kan werken aan zijn of haar herstel.

 

Onze visie "Hoe gaan we onze doelen bereiken?"

 

Wij willen een veranderende gezondheidszorg met veranderende zorgvraag binnen de eerstelijns fysiotherapie. Deze eerstelijns fysiotherapie willen wij blijven aanbieden aan een brede patiëntengroep. Onze praktijk streeft daarom altijd naar verbreding en verdieping van de aangeboden zorg. 

 

Wij willen de verbreding realiseren door middel van specialisaties binnen de fysiotherapie, gericht op specifieke doelgroepen. Daarnaast willen wij ook beweegprogramma's ontwikkelen en een actieve deelname in zorgketens realiseren. Verdieping realiseren wij door middel van bijscholing van ons personeel en het toepassen van de nieuwste en laatste inzichten in behandelwijzen.