Klachtenregeling


Bij Fysiotherapie Veendam zijn we trots op ons vak en proberen we elke behandeling zo goed mogelijk uit te voeren.

 

Heeft u toch klachten over de behandeling of over de manier waarop de fysiotherapeut met u omgaat, moet u ons dit zeker laten weten. Dat is beter voor uzelf, voor de fysiotherapeut en voor de kwaliteit van de zorg.

 

Wij vragen u om zich in eerste instantie te wenden tot de betrokken fysiotherapeut, die uw klacht ter harte zal nemen en deze professioneel zal afhandelen. Als u toch vindt dat uw klacht niet adequaat behandeld wordt, kunt u de klachtencommissie contacteren op volgend adres:

 

Centraal Bureau Fysiotherapie

Klachtencommisie

Postbus 248

3800 AE Amersfoort

Tel.: 033 467 2900

 

In dat geval zal het Centraal Bureau Fysiotherapie uw klacht verder behandelen.