Guido Willems

Eigenaar & Fysiotherapeut

Sinds 2013 ben ik praktijkeigenaar van Fysiotherapie Veendam. Dankzij de gunstige locatie binnen een multidisciplinair centrum met o.a. huisartsen, podologen, pedicures, diëtisten en psychologen, kan ik mij goed richten op de patiëntenzorg.

Ik merkte dat spieren trainen, spieren ontspannen en houding verbeteren niet afdoende waren om mijn cliënten van hun klachten te helpen en ben ik mij gaan verdiepen in de werking van de gewrichten. In 2008 studeerde ik af als Master Orthopdisch Manueel Therapeut. Hierna heb ik diverse cursussen gevolgd; Mulligan Therapie, Medical Taping, Myofascial Triggerpoint Therapie en alle onderdelen van Dry Needling, chronische pijn, hoofpijn, specialisaties in schouderklachten en rugklachten. Om een nog beter beeld te krijgen van de klachten waar mensen mee bij mij komen, heb ik mij verdiept in echografie. Met een echo kun je weer meer informatie krijgen over de klacht en het verloop van een klacht.

Ik streef naar een multidisciplinaire aanpak van klachten, zodat cliënten inzicht krijgen in hun eigen klacht en de manier waarop ze daarmee kunnen omgaan. Om die reden ben ik in de afgelopen jaren een samenwerking aangegaan met o.a. het UMCG, het Wervelkolomcentrum, Sport medisch adviescentrum (SMA), huisartsen, psychologen, en haptonomen. Ik heb één keer per maand een gezamenlijk spreekuur met een sportarts. Ook ben ik lid van het schouder- en rugnetwerk van het Martini ziekenhuis.

Mijn doel is de cliënt inzicht geven in zijn of haar klacht en zo goed mogelijk te helpen hierbij. Inzicht in de oorzaak van de klacht, het voorkomen en het verhelpen.