Kwaliteitsbeleid


Fysiotherapie Veendam streeft naar verantwoorde en kwaliteitsvolle patiëntenzorg. Hierbij hanteren wij de visie op kwaliteitsbeleid die bepaald wordt door onze beroepsgroep.

 

Wij  passen een kwaliteitssysteem toe met tal van maatregelen, werkwijzen en middelen die allemaal gericht zijn op klanttevredenheid. Dit kwaliteitssysteem leidt eveneens tot een doelmatige en veilige beroepsuitoefening en een daadwerkelijke uitvoering van het vooropgestelde kwaliteitsbeleid.

 

Al onze therapeuten zijn ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister fysiotherapie en verbinden zich ertoe aan alle vereisten te voldoen met het oog op kwaliteitsbeheersing, kwaliteitsverbetering en transparantie.